w w w w

baner
baner                 STRONA PODMIOTOWA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ IUNG PIB PUŁAWY
Tu jesteś:   Strona główna Przedmiot działalnosci
large small default
Przedmiot działalności PDF Drukuj Email

Działalność statutowa IUNG-PIB jest realizowana w ramach programu naukowo-badawczego pn. „Zrównoważony rozwój produkcji roślinnej i kształtowanie przestrzeni rolniczej Polski”.

Realizacja programu, mającego charakter interdyscyplinarny, wymaga działań zespołowych, prowadzących do kompleksowego rozwiązywania problemów. Program ma układ horyzontalny, nakierowany na realizację celów badawczych na poziomie rośliny i gleby, łanu roślin i zmianowania oraz gospodarstwa, regionu i kraju. Stosownie do realizowanych celów zawiera 3 podprogramy merytorycznie powiązane ze sobą i stanowiące integralną całość. Jego zakres obejmuje problematykę rozwoju produkcji roślinnej na użytkach rolnych oraz jej oddziaływanie na kształtowanie przestrzeni rolniczej. Działalność IUNG-PIB koncentruje się głównie na problemach agronomii oraz ochrony i kształtowania środowiska.

Celem głównym programu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie zrównoważonego rozwoju produkcji roślinnej oraz ochrony i kształtowania środowiska rolniczego, wspieranie decyzji resortu i władz regionalnych, a także dostarczanie informacji i zaleceń dla doradztwa i praktyki rolniczej.

Podprogramy:

  • Biologiczne i siedliskowe uwarunkowania produkcji roślinnej oraz pozyskiwania surowców roślinnych o pożądanej jakości;
  • Opracowanie efektywnych i bezpiecznych dla środowiska technologii produkcji podstawowych ziemiopłodów; 
  • Ocena i wspieranie procesów kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej na różnych poziomach zarządzania  z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych;

Równolegle realizowany jest: Program Wieloletni IUNG - PIB (2016-2020) - "Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych".


 

.............................................................
Wpisany przez Administrator    20.01.2009

Zmieniony 15.01.2016
Liczba odwiedzin :8921