w w w w

baner
baner                 STRONA PODMIOTOWA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ IUNG PIB PUŁAWY
Tu jesteś:   Strona główna Przedmiot działalnosci Podprogram 1
large small default
Przedmiot działalności-Podprogram 1 PDF Drukuj Email
PODPROGRAM 1
Biologiczne i siedliskowe uwarunkowania produkcji roślinnej oraz pozyskiwania surowców roślinnych o pożądanej jakości

Produkcja roślinna uzależniona jest od szeregu czynników, z których do najważniejszych należą cechy biologiczne samej rośliny, jak i uwarunkowania siedliskowe jej wzrostu. Generalnie plony roślin uprawnych związane są ściśle z intensywnością wzrostu i przebiegiem rozwoju generatywnego. Rozwój ten natomiast regulowany jest czynnikami genetycznymi warunkującymi cechy plonotwórcze i jakościowe oraz środowiskowymi takimi jak światło, temperatura, woda i substancje pokarmowe. Ważne w tym względzie są również czynniki agrotechniczne, gdyż wpływają one bezpośrednio na potencjalną produktywność roślin. Od strony środowiska wzrostu rośliny, elementami warunkującymi otrzymywanie optymalnych, dobrych jakościowo plonów jest gleba, jej żyzność i produkcyjność rozumiana w ujęciu dynamicznym, tzn. z uwzględnieniem wszystkich procesów biologicznych, chemicznych i fizycznych. Badania pozwolą na uzyskanie cennych materiałów hodowlanych, rozpoznanie potrzeb i wymagań nowych odmian poszczególnych gatunków roślin uprawnych, określenie  zawartości pożądanych związków, ocenę bioróżnorodności upraw oraz jakości środowiska glebowego.
 
Celem podprogramu badawczego jest rozpoznanie wpływu uwarunkowań biologicznych i siedliskowych na przebieg procesów warunkujących wysoki poziom i pożądaną jakość produktów roślinnych.
 
Wyniki badań pozwolą na opracowanie takich zasad działania, które zapewnią utrzymanie w dobrym stanie właściwości gruntów ornych oraz na osiąganie optymalnych plonów roślin uprawnych o wysokich parametrach jakościowych  z jednoczesnym zachowaniem walorów środowiska przyrodniczego
.............................................................
Wpisany przez Administrator    20.01.2009

Zmieniony 15.01.2016
Liczba odwiedzin :3030