w w w w

baner
baner                 STRONA PODMIOTOWA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ IUNG PIB PU┼üAWY
Tu jeste┼Ť:   Strona g┼é├│wna Organy i osoby
large small default
Organy i osoby PDF Drukuj

Dyrekcja
Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów
Zak┼éad Biochemii i Jako┼Ťci Plon├│w
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
Zakład Mikrobiologi Rolniczej
Zak┼éad System├│w i Ekonomiki Produkcji Ro┼Ťlinnej
Zak┼éad Uprawy Ro┼Ťlin Pastewnych
Zak┼éad Uprawy Ro┼Ťlin Zbo┼╝owych
Zak┼éad Hodowli i Biotechnologii Ro┼Ťlin
Zak┼éad ┼╗ywienia Ro┼Ťlin i Nawo┼╝enia
Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych
Dział Upowszechniania i Wydawnictw
Główne Laboratorium Analiz Chemicznych
Szkoła Doktorska
Studia Doktoranckie

 

 


 

 

 

Dyrekcja

Dyrektor Naczelny
- prof.dr hab. Wiesław Oleszek tel. 81 4786 700

1.Dyrektor kieruje Instytutem, a w szczeg├│lno┼Ťci:zarz─ůdza ca┼éokszta┼étem dzia┼éalno┼Ťci Instytutu, ustala plany dzia┼éalno┼Ťci Instytutu i zabezpiecza warunki ich realizacji, zarz─ůdza mieniem i odpowiada za wyniki dzia┼éalno┼Ťci Instytutu, realizuje polityk─Ö kadrow─ů, reprezentuje Instytut, podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Instytutu z wyj─ůtkiem nale┼╝─ůcych do uprawnie┼ä Rady Naukowej, przedk┼éada Radzie Naukowej do zaopiniowania plany i sprawozdania z dzia┼éalno┼Ťci naukowo-badawczej Instytutu, wnioski o powo┼éanie pracownik├│w na stanowiska kierownicze oraz zatrudnienie na stanowiskach pracownik├│w naukowych i badawczo-technicznych, przedk┼éada MRiRW za┼éo┼╝enia rozwojowe, plany prac badawczych, preliminarze dzia┼éalno┼Ťci finansowej i sprawozdania z dzia┼éalno┼Ťci Instytutu.

2. Kieruje Instytutem przy pomocy zast─Öpc├│w, sekretarza naukowego i g┼é├│wnego ksi─Ögowego, odpowiedzialnych za przydzielony im zakres obowi─ůzk├│w,
3. W kierowaniu dzia┼éalno┼Ťci─ů naukow─ů Instytutu Dyrektor korzysta z zespo┼éu koordynacyjnego, w sk┼éad kt├│rego wchodz─ů koordynatorzy obszar├│w (kierownicy zada┼ä) badawczych.
Celem dzia┼éalno┼Ťci zespo┼éu jest:inicjowanie i opiniowanie temat├│w badawczych w ramach dzia┼éalno┼Ťci statutowej, inicjowanie bada┼ä zespo┼éowych,
analizowanie i ocena realizacji programu badawczego Instytutu, ustalanie listy rankingowej zakup├│w inwestycyjnych.
4. Dyrektor mo┼╝e ustanawia─ç pe┼énomocnik├│w do realizacji okre┼Ťlonych zada┼ä oraz powo┼éywa─ç komisje opiniodawcze.


Z-ca Dyrektora d.s. naukowych w zakresie bada┼ä ┼Ťrodowiskowych

prof.dr hab. Mariusz Matyka tel. 81 4786 700


Z-ca Dyrektora d.s. naukowych w zakresie bada┼ä nad produkcj─ů ro┼Ťlinn─ů

prof.dr hab.Teresa Doroszewska tel. 81 4786 700

1. Z-ca Dyrektora d/s naukowych podlega Dyrektorowi Instytutu i kieruje z jego ramienia powierzonym zakresem spraw.
2. W szczeg├│lno┼Ťci do obowi─ůzk├│w Z-cy Dyrektora d/s naukowo-badawczych nale┼╝y:kierowanie Instytutem podczas nieobecno┼Ťci Dyrektora Instytutu,
współpraca z kierownikami zakładów naukowych i działów obsługi nauki, kontrola przebiegu realizacji planów naukowo-badawczych,
podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji i zaopatrzenia zwi─ůzanych z dzia┼éalno┼Ťci─ů naukow─ů i badawcz─ů Instytutu, odpowiedzialno┼Ť─ç za organizowanie w Instytucie sympozj├│w, konferencji, zjazd├│w i seminari├│w naukowych oraz wsp├│┼épraca ze stowarzyszeniami naukowymi, udzia┼é w organizowaniu mi─Ödzyinstytuckich prac naukowo-badawczych, nadz├│r nad realizacj─ů finansowania dzia┼éalno┼Ťci naukowej Instytutu, koordynowanie dzia┼éalno┼Ťci wydawniczej Instytutu.
3. Z-cy Dyrektora d/s naukowych mog─ů by─ç powierzone przez Dyrektora Instytutu inne zadania wynikaj─ůce z potrzeb i organizacji pracy Instytutu.
4. Z-cę Dyrektora d/s naukowych powołuje i odwołuje Dyrektor Instytutu


p.o Główny Księgowy
Joanna Wi─ůcek tel. 81 4786 710

1. G┼é├│wny Ksi─Ögowy podlega Dyrektorowi Instytutu i jest przed nim odpowiedzialny za ca┼éokszta┼ét spraw zwi─ůzanych z gospodark─ů finansow─ů Instytutu.
2. Kieruje prac─ů Dzia┼éu Finansowo-Ksi─Ögowego.
3. Główny Księgowy przedkłada analizy stanu ekonomicznego Instytutu oraz opracowuje prognozy rozwoju sytuacji finansowej w Instytucie.
4. Szczeg├│┼éowe obowi─ůzki G┼é├│wnego Ksi─Ögowego reguluj─ů stosowne przepisy.
5. Głównego Księgowego zatrudnia i zwalania Dyrektor Instytutu.

Do g├│ry

Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki

Kierownik
dr hab. Andrzej Doroszewski , prof. IUNG-PIB tel :81 4786 750

Przedmiot dzia┼éalno┼Ťci Zak┼éadu:
-prowadzenie prac metodycznych w zakresie do┼Ťwiadczalnictwa rolniczego i statystycznego opracowywania wynik├│w do┼Ťwiadcze┼ä,
-adaptacja i rozwijanie modeli wzrostu i rozwoju ro┼Ťlin oraz skutk├│w przestrzennej zmienno┼Ťci ┼éan├│w, prowadzenie banku danych o rolniczej przestrzeni produkcyjnej wraz z aplikacjami w systemie GIS,
-opracowywanie systemów doradztwa komputerowego i programów komputerowych dla potrzeb wewnętrznych i oddziaływań zewnętrznych Instytutu
-okre┼Ťlanie efekt├│w plonotw├│rczych klimatu w Polsce,
-badania informacyjnej roli promieniowania s┼éonecznego we wzro┼Ťcie i rozwoju ro┼Ťlin,
-okre┼Ťlanie skutk├│w w produkcji rolniczej wywo┼éanych przypuszczanymi zmianami klimatu,
-opracowywanie metod prognozowania plon├│w,
-prowadzenie stacji meteorologicznych w Puławach i Grabowie oraz tworzenie komputerowej bazy danych o pogodzie.

Do g├│ry

 

Zak┼éad Biochemii i Jako┼Ťci Plon├│w

Kierownik
dr Iwona Kowalska tel: 81 4786 880

Przedmiot dzia┼éalno┼Ťci Zak┼éadu:
-badania budowy chemicznej, aktywno┼Ťci i mo┼╝liwo┼Ťci praktycznego wykorzystania biologicznie czynnych substancji swoistych ro┼Ťlin ,
-okre┼Ťlanie wp┼éywu czynnik├│w ┼Ťrodowiskowych, agrotechnicznych i genetycznych na sk┼éad jako┼Ťciowy i ilo┼Ťciowy substancji wp┼éywaj─ůcych na warto┼Ť─ç ┼╝ywieniow─ů ro┼Ťlin uprawnych,
-doskonalenie i opracowywanie metod oznaczania zawarto┼Ťci wybranych sk┼éadnik├│w ro┼ŤlinnychZakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów

Kierownik
dr hab. Grzegorz Siebielec tel: 81 4786 910

Przedmiot dzia┼éalno┼Ťci Zak┼éadu:
-kartografia i waloryzacja przestrzenna gleb w skali kraju i poszczeg├│lnych region├│w,
-badania w┼éa┼Ťciwo┼Ťci fizycznych i chemicznych gleb oraz proces├│w i dynamiki ich zmian,
-okre┼Ťlanie wp┼éywu rolniczej i pozarolniczej dzia┼éalno┼Ťci na stan obszar├│w wiejskich - monitoring i doskonalenie kryteri├│w oceny zanieczyszcze┼ä gleb i w├│d ksenobiotykami r├│┼╝nego pochodzenia,
-badania mechanizm├│w degradacji gleb oraz opracowywanie metod rekultywacji grunt├│w i obszar├│w zdegradowanych,
-transformacja dost─Öpnych zasob├│w informacji przestrzennej o glebach do format├│w stosowanych w Unii Europejskiej.
-wyznaczanie wska┼║nik├│w wybranych czynnik├│w erozyjnych dla cel├│w wykorzystania w modelach symulacyjnych regionalna ocena potencjalnej i rzeczywistej erozji wodnej oraz wyst─Öpowania erozji w─ůwozowej
-opracowywanie system├│w melioracji przeciwerozyjnych dla obszar├│w wy┼╝ynnych, ze szczeg├│lnym uwzgl─Ödnieniem eko-technicznych zabieg├│w polepszaj─ůcych gospodark─Ö wodn─ů i ochron─Ö przed powodziami,
-doskonalenie wzorc├│w kompleksowego urz─ůdzania obszar├│w wiejskich zagro┼╝onych erozj─ů oraz opracowywanie organizacyjno-ekonomicznych modeli gospodarstw rolnych o erodowanych gruntach.


Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli Adres: 50-540 Wrocław, ul.Orzechowa 61

Kierownik
prof. dr hab. Mariusz Kucharski tel:(71)363 87 07

Przedmiot dzia┼éalno┼Ťci Zak┼éadu:
-badania nad ekologi─ů chwast├│w oraz stopniem wyst─Öpowania zagro┼╝enia nimi upraw polowych,
-doskonalenie metod zwalczania chwast├│w i oceny herbicyd├│w,
-badania nad przemianami herbicyd├│w w ro┼Ťlinach uprawnych oraz ┼Ťrodowisku glebowym i wodnym,
-utrzymywanie zaplecza do┼Ťwiadczalno-technicznego zak┼éadu.
-opracowywanie energooszcz─Ödnych system├│w uprawy roli i nawo┼╝enia oraz badanie ich wp┼éywu na ┼Ťrodowisko glebowe i ro┼Ťliny,
-ocena agrotechnicznej przydatno┼Ťci maszyn i narz─Ödzi uprawowych oraz do nawo┼╝enia ro┼Ťlin
-ocena agrochemicznej i agrotechnicznej przydatno┼Ťci nawoz├│w, szczeg├│lnie zawieraj─ůcych mikroelementy,
-badania potrzeb nawo┼╝enia mikroelementami z uwzgl─Ödnieniem kryteri├│w ochrony ┼Ťrodowiska,
-opracowywanie metod utrzymywania zdolno┼Ťci produkcyjnej gleb wy┼é─ůczonych czasowo z u┼╝ytkowania rolniczego

Do g├│ry


Zakład Mikrobiologi Rolniczej

Kierownik
dr hab. Anna Ga┼é─ůzka, prof. IUNG-PIB tel. 81 47 86 951


Przedmiot dzia┼éalno┼Ťci Zak┼éadu:
-badania nad wp┼éywem r├│┼╝nych czynnik├│w ┼Ťrodowiska na wi─ůzanie wolnego azotu przez drobnoustroje symbiotyczne i wolno┼╝yj─ůce w glebie
-selekcja drobnoustroj├│w stymuluj─ůcych wzrost i rozw├│j ro┼Ťlin zbo┼╝owych oraz badania nad mechanizmami tych proces├│w,
-badania nad wsp├│┼édzia┼éaniem grzyb├│w mikoryzowych z mikroflor─ů saprofityczn─ů w ┼╝ywieniu ro┼Ťlin i ich ochron─ů przed patogenami,
-badania nad ekologi─ů i fizjologi─ů odglebowych grzyb├│w chorobotw├│rczych zb├│┼╝ oraz opracowywanie biologicznych metod walki z nimi,
-opracowywanie nowych biologicznych metod oceny ┼╝yzno┼Ťci gleby,
-prowadzenie kolekcji drobnoustroj├│w symbiotycznych i saprofitycznych

Do g├│ry


Zak┼éad System├│w i Ekonomiki Produkcji Ro┼Ťlinnej

Kierownik
dr hab. Krzysztof Jończyk tel. 81 4786 801

Przedmiot dzia┼éalno┼Ťci Zak┼éadu:
-ocena skutk├│w produkcyjnych, przyrodniczych i ekonomicznych stosowania r├│┼╝nych system├│w produkcji ro┼Ťlinnej,
-doskonalenie metod oceny efektywno┼Ťci produkcji poszczeg├│lnych ziemiop┼éod├│w i ca┼éych zmianowa┼ä,
-systematyczne badania ekonomiczno-organizacyjne gospodarstw rodzinnych o r├│┼╝nych kierunkach produkcji,
-opracowywanie modeli produkcji ro┼Ťlinnej dla gospodarstw o r├│┼╝nych kierunkach produkcji,
-wypracowywanie podstaw regionalizacji produkcji rolniczej.Zak┼éad Uprawy Ro┼Ťlin Pastewnych

Kierownik
dr hab. Mariola Staniak , prof. IUNG-PIB tel. 81 47 86 790
Przedmiot dzia┼éalno┼Ťci Zak┼éadu:
-unowocze┼Ťnianie produkcji pasz z mieszanek ro┼Ťlin motylkowatych z trawami, mieszanek trawiastych i kukurydzy,
-opracowywanie agrotechniki wa┼╝niejszych gatunk├│w ro┼Ťlin str─ůczkowych,
-dob├│r systemu produkcji pasz obj─Öto┼Ťciowych na grunty orne i obszary przej┼Ťciowe pomi─Ödzy gruntami ornymi i u┼╝ytkami zielonymi,
-unowocze┼Ťnianie oceny warto┼Ťci ┼╝ywieniowej pasz obj─Öto┼Ťciowych.

Do g├│ry


Zak┼éad Uprawy Ro┼Ťlin Zbo┼╝owych

Kierownik
dr hab. Alicja Sułek tel. 81 47 86 810
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj─ůcymi. W przegl─ůdarce musi by─ç w┼é─ůczona obs┼éuga JavaScript, ┼╝eby go zobaczy─ç.


Przedmiot dzia┼éalno┼Ťci Zak┼éadu:
-badania nad wzrostem, rozwojem i biologi─ů kwitnienia oraz wymaga niami agrotechnicznymi gatunk├│w i odmian zb├│┼╝ w r├│┼╝nych warunkach ┼Ťrodowiska i agrotechniki,
-doskonalenie i opracowywanie technologii produkcji zb├│┼╝ wraz z podstawami doradztwa,
-badania nad przydatno┼Ťci─ů gatunk├│w i odmian zb├│┼╝ do uprawy na terenach zdegradowanych,
-ocena przydatno┼Ťci nowych ┼Ťrodk├│w ochrony ro┼Ťlin w technologiach produkcji zb├│┼╝,
-opracowywanie niekonwencjonalnych metod zwalczania agrofag├│w w zasiewach zb├│┼╝.Zak┼éad Hodowli i Biotechnologii Ro┼Ťlin

Kierownik
dr Urszula Skomra tel. 81 4786 930

Przedmiot dzia┼éalno┼Ťci Zak┼éadu:
-hodowla nowych odmian chmielu i tytoniu w kierunku jako┼Ťci i odporno┼Ťci z wykorzystaniem metod tradycyjnych oraz biotechnologicznych i cytogenetycznych,
-zastosowanie kultur tkankowych w badaniach genetycznych i biochemicznych
-badania ro┼Ťlin uprawnych i patogen├│w z u┼╝yciem technik biologii molekularnej i in┼╝ynierii genetycznej
-diagnostyka chor├│b i identyfikacja patogen├│w oraz ocena skuteczno┼Ťci nowych ┼Ťrodk├│w ochrony ro┼Ťlin
-badania jako┼Ťciowe, odporno┼Ťciowe i adaptacyjne dzikich gatunk├│w i odmian zgromadzonych w kolekcji chmielu i tytoniu
-opracowywanie i doskonalenie technologii produkcji wybranych ro┼Ťlin u┼╝ytkowych (tyto┼ä, chmiel, ro┼Ťliny energetyczne)
-analizy chemiczne wybranych metabolit├│w wt├│rnych (alkaloidy, ┼╝ywice i olejki eteryczne)

Do g├│ry


Zak┼éad ┼╗ywienia Ro┼Ťlin i Nawo┼╝enia

Kierownik
dr Tamara Jadczyszyn tel. 81 4786 831

Przedmiot dzia┼éalno┼Ťci Zak┼éadu:
-ocena gospodarki nawozowej w skali gospodarstwa, regionów i kraju w oparciu o bilanse składników pokarmowych
-analizy ekonomicznej efektywno┼Ťci i op┼éacalno┼Ťci nawo┼╝enia jak r├│wnie┼╝ por├│wnania koszt├│w nawo┼╝enia r├│┼╝nymi nawozami
-doskonalenie metodyki oceny gospodarstw rolnych o r├│┼╝nych warunkach siedliskowych i ekonomiczno-organizacyjnych z uwzgl─Ödnieniem kryteri├│w rozwoju zr├│wnowa┼╝onego

Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych

Kierownik
dr hab. Rafał Pudełko tel. 81 47 86 760
Przedmiot dzia┼éalno┼Ťci Zak┼éadu:
-gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych i przestrzennych dotycz─ůcych rolnictwa, energetyki (w kontek┼Ťcie OZE) oraz ochrony przyrody
-budowa systemu informacji geograficznej na potrzeby badań z zakresu biogospodarki
-tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych do pozyskiwania, modelowania i upowszechniania wiedzy z zakresu biogospodarki
-prace badawczo-rozwojowe w zakresie informatycznych system├│w wspomagania decyzji dla wdra┼╝ania modelu prosumenckiego w produkcji rolniczej
-prowadzenie interdyscyplinarnych badań i analiz systemowych
-opracowanie deterministycznych i stochastycznych modeli proces├│w i zjawisk

 


Dział Upowszechniania i Wydawnictw

Kierownik
dr Monika Kowalik tel. 81 47 86 733

Przedmiot dzia┼éalno┼Ťci Zak┼éadu:
-wdrażanie wyników badań i upowszechnianie postępu w rolnictwie,
-wsp├│┼épraca z O┼Ťrodkami Doradztwa Rolniczego, Izbami Rolniczymi oraz praktyk─ů rolnicz─ů,
-organizowanie szkoleń dla specjalistów i producentów rolnych we współpracy z Centrum Szkoleniowo-Kongresowym IUNG,
-przygotowywanie prac naukowych oraz wdro┼╝eniowych i upowszechnieniowych Instytutu do druku,
-dokumentowanie wydawnictw Instytutu i prowadzenie biblioteki naukowej IUNG,
-prowadzenie spraw zwi─ůzanych z dzia┼éalno┼Ťci─ů normalizacyjn─ů,
-wykonywanie prac poligraficznych.

Do g├│ry


Główne Laboratorium Analiz Chemicznych

Kierownik
mgr Anna Rybicka tel: 81 4786 860 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj─ůcymi. W przegl─ůdarce musi by─ç w┼é─ůczona obs┼éuga JavaScript, ┼╝eby go zobaczy─ç.


Przedmiot dzia┼éalno┼Ťci Zak┼éadu:
G┼é├│wne Laboratorium Analiz Chemicznych (GLACH) Instytutu Uprawy Nawo┼╝enia i Gleboznawstwa w Pu┼éawach jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie badania w┼éasno┼Ťci chemicznych i fizykochemicznych odpad├│w, gleb, ro┼Ťlin, pasz, wody oraz nawoz├│w: wapniowych, wapniowo-magnezowych, naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych.


Szkoła Doktorska
Koordynator w IUNG-PIB:
dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, tel: 81 4786 803, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj─ůcymi. W przegl─ůdarce musi by─ç w┼é─ůczona obs┼éuga JavaScript, ┼╝eby go zobaczy─ç.
Studia Doktoranckie
Kierownik:
dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, tel: 81 4786 803, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj─ůcymi. W przegl─ůdarce musi by─ç w┼é─ůczona obs┼éuga JavaScript, ┼╝eby go zobaczy─ç.

 

.............................................................
Wpisany przez Administrator    23.01.2009

Zmieniony 12.03.2021
Liczba odwiedzin :21191